Copyright © 2016, in opdracht van praktijk de sleutel ontwikkeld door:  INNO ONLINE
Wanneer kunnen kinderen bij ons terecht: - Als je niet lekker in je vel zit - Als je het moeilijk vindt om voor jezelf op te   komen - Als je vervelende dingen hebt meegemaakt,   waar je  vaak aan terug denkt - Als je het moeilijk vindt om op te letten en     rustig te zijn - Als je snel boos wordt - Als je iemand verloren hebt en het moeilijk   vindt om  dat een plekje te geven  - Als je het lastig vindt om met andere   kinderen om te  gaan - Als je (snel) bang bent of je zorgen maakt   over  bepaalde dingen - Als je moeite hebt met spellen, lezen of   rekenen
De Sleutel voor de toekomst
Onze Visie  Ieder mens is uniek. Ieder mens heeft zijn eigen achtergrond, ervaringen en persoonskenmerken. Hierdoor zijn mensen verschillend maar wel gelijkwaardig. Wij willen iedereen in zijn eigenheid respecteren. Wij menen vanuit onze ervaring dat bij behandeling en begeleiding een goede relatie met de cliŽnt de belangrijkste sleutel tot succes is. Deze opvatting wordt bevestigd door onderzoek van onder meer Scott D. Miller, Ph.D. Het opbouwen van een positieve band tussen cliŽnt en behandelaar staat bij ons voorop. Belangrijke sleutelaspecten hierbij zijn: rust, vertrouwen, veiligheid, openheid en oprechte betrokkenheid.  De behandeling is bij ons gericht op het in gang zetten van veranderingsprocessen. We proberen mensen sleutels in handen te geven waarmee het lukt om tot verandering en verbetering van hun situatie te komen. Hierbij wordt uitgegaan van eigen krachten van de cliŽnt en daarbij ook de eigen verantwoordelijkheid voor zijn geestelijke gezondheid en welzijn. De hulpverlening sluit zo goed mogelijk aan bij datgene wat de cliŽnt zelf kan en bij datgene wat zijn omgeving voor hem kan betekenen. We maken gebruik van een vraaggerichte pragmatische werkwijze.  Bij onze behandeling gaan we niet uit van ťťn bepaalde methode. We gaan eclectisch te werk. Dat wil zeggen dat we technieken uit verschillende behandelmethodes gebruiken. Onder meer technieken uit de cognitieve gedragstherapie, de schematherapie, EMDR, speltherapie en de oplossingsgerichte therapie.
Als volwassene kunt u bij ons terecht voor: - Angstklachten, paniekaanvallen, fobieën - Stress- en spanningsklachten, burn-out - Sombere gevoelens, depressieve klachten - Onverwerkte rouw - Traumatische klachten - Moeite om grenzen te stellen,    assertiviteitsproblemen - Onzekerheid, negatief zelfbeeld - Moeite om je emoties te uiten, boosheid
Direct naar inloggen voor  oudercontact huiswerkklas   Praktijk de sleutel heeft een speciale module  ontwikkeld zodat ouders vanaf iedere gewenste locatie in  kunnen loggen om de status en voortgang van de  huiswerkbegeleiding van hun kind te kunnen volgen.  klik op onderstaande knop om direct naar de inlog  pagina te gaan
Wij zijn aangesloten bij
SOCIALMEDIA
    Naar inloggen Naar inloggen Naar ons aanbod Naar ons aanbod Naar ons aanbod Naar ons aanbod
Copyright © 2016, in opdracht van praktijk de sleutel ontwikkeld door:  INNO ONLINE
Wanneer kunnen kinderen bij ons terecht: - Als je niet lekker in je vel zit - Als je het moeilijk vindt om voor jezelf op te   komen - Als je vervelende dingen hebt meegemaakt,   waar je  vaak aan terug denkt - Als je het moeilijk vindt om op te letten en     rustig te zijn - Als je snel boos wordt - Als je iemand verloren hebt en het moeilijk   vindt om  dat een plekje te geven  - Als je het lastig vindt om met andere   kinderen om te  gaan - Als je (snel) bang bent of je zorgen maakt   over  bepaalde dingen - Als je moeite hebt met spellen, lezen of   rekenen
De Sleutel voor de toekomst
Als volwassene kunt u bij ons terecht voor: - Angstklachten, paniekaanvallen, fobieën - Stress- en spanningsklachten, burn-out - Sombere gevoelens, depressieve klachten - Onverwerkte rouw - Traumatische klachten - Moeite om grenzen te stellen,    assertiviteitsproblemen - Onzekerheid, negatief zelfbeeld - Moeite om je emoties te uiten, boosheid
Direct naar inloggen voor  oudercontact huiswerkklas   Praktijk de sleutel heeft een speciale module  ontwikkeld zodat ouders vanaf iedere gewenste locatie in  kunnen loggen om de status en voortgang van de  huiswerkbegeleiding van hun kind te kunnen volgen.  klik op onderstaande knop om direct naar de inlog  pagina te gaan
Wij zijn aangesloten bij
SOCIALMEDIA
    Naar inloggen Naar inloggen Naar ons aanbod Naar ons aanbod Naar ons aanbod Naar ons aanbod