Copyright  2016, in opdracht van praktijk de sleutel ontwikkeld door:  INNO ONLINE
Hulpaanbod kinderen/jongeren Voor daadwerkelijk tot onderzoek of interventie wordt overgegaan kan zo nodig, met instemming van cliënt, aanvullende  informatie worden verzameld.  Het hulpaanbod kan bestaan uit: Diagnostisch onderzoek  Dit gebeurt met behulp van hiervoor geschikte onderzoeksmiddelen, zoals tests, toetsen, vragenlijsten, observaties en interviews.   Gebieden waar onderzoek zich op kan richten zijn onder andere: AD(H)D • Autisme Sociaal-emotionele ontwikkeling Motivatie Intelligentie Persoonlijkheid Interactiepatronen  Dyslexieonderzoek en onderzoek naar andere leerstoornissen  Advisering/begeleiding Bij wat lichtere problematiek kan soms volstaan worden met enkele gesprekken. Het accent kan liggen op:  Het versterken van het vertrouwen in eigen kunnen  Het geven van ondersteuning, inzicht en informatie  Meedenken over handelen  Aanreiken van vaardigheden Behandeling Enkele gehanteerde behandelingsvormen zijn bijvoorbeeld:  Cognitieve gedragstherapie  Speltherapie  EMDR (traumabehandeling) Behandeling van specifieke leerstoornissen zoals dyslexie Groepsbehandelingen, zoals Kids Go Fit, SOVA-training of weerbaarheidstraining Verder is er ook de mogelijkheid om gebruik te maken van: Huiswerkbegeleiding
SOCIALMEDIA
   
Wij zijn aangesloten bij
Copyright  2016, in opdracht van praktijk de sleutel ontwikkeld door:  INNO ONLINE
Hulpaanbod kinderen/jongeren Voor daadwerkelijk tot onderzoek of interventie wordt overgegaan kan zo nodig, met instemming van cliënt, aanvullende  informatie worden verzameld.  Het hulpaanbod kan bestaan uit: Diagnostisch onderzoek  Dit gebeurt met behulp van hiervoor geschikte onderzoeksmiddelen, zoals tests, toetsen, vragenlijsten, observaties en interviews.   Gebieden waar onderzoek zich op kan richten zijn onder andere: AD(H)D • Autisme Sociaal-emotionele ontwikkeling Motivatie Intelligentie Persoonlijkheid Interactiepatronen  Dyslexieonderzoek en onderzoek naar andere leerstoornissen  Advisering/begeleiding Bij wat lichtere problematiek kan soms volstaan worden met enkele gesprekken. Het accent kan liggen op:  Het versterken van het vertrouwen in eigen kunnen  Het geven van ondersteuning, inzicht en informatie  Meedenken over handelen  Aanreiken van vaardigheden Behandeling Enkele gehanteerde behandelingsvormen zijn bijvoorbeeld:  Cognitieve gedragstherapie  Speltherapie  EMDR (traumabehandeling) Behandeling van specifieke leerstoornissen zoals dyslexie Groepsbehandelingen, zoals Kids Go Fit, SOVA-training of weerbaarheidstraining Verder is er ook de mogelijkheid om gebruik te maken van: Huiswerkbegeleiding
SOCIALMEDIA
   
Wij zijn aangesloten bij