Copyright  2016, in opdracht van praktijk de sleutel ontwikkeld door:  INNO ONLINE
Hulpaanbod Volwassenen Voor daadwerkelijk tot onderzoek of interventie wordt overgegaan kan zo nodig, met instemming van cliënt, aanvullende  informatie worden verzameld.  Het hulpaanbod kan bestaan uit: Diagnostisch onderzoek Dit gebeurt met behulp van hiervoor geschikte onderzoeksmiddelen, zoals tests, toetsen, vragenlijsten, observaties en  interviews. Gebieden waar onderzoek zich op kan richten zijn onder andere: AD(H)D Autisme Intelligentie Persoonlijkheid Dyslexieonderzoek en onderzoek naar andere leerstoornissen Advisering/begeleiding Bij wat lichtere problematiek kan soms volstaan worden met enkele gesprekken. Het  accent kan liggen op:  Het versterken van het vertrouwen in eigen kunnen  Het geven van ondersteuning, inzicht en informatie  Meedenken over handelen  Aanreiken van vaardigheden Behandeling Enkele gehanteerde behandelingsvormen zijn bijvoorbeeld:  Cognitieve gedragstherapie  Schematherapie Oplossingsgerichte therapie EMDR (traumabehandeling) Ook maken we gebruik van verschillende E-health behandelingen in Telepsy.
SOCIALMEDIA
   
Wij zijn aangesloten bij
Copyright  2016, in opdracht van praktijk de sleutel ontwikkeld door:  INNO ONLINE
Hulpaanbod Volwassenen Voor daadwerkelijk tot onderzoek of interventie wordt overgegaan kan zo nodig, met instemming van cliënt, aanvullende  informatie worden verzameld.  Het hulpaanbod kan bestaan uit: Diagnostisch onderzoek Dit gebeurt met behulp van hiervoor geschikte onderzoeksmiddelen, zoals tests, toetsen, vragenlijsten, observaties en  interviews. Gebieden waar onderzoek zich op kan richten zijn onder andere: AD(H)D Autisme Intelligentie Persoonlijkheid Dyslexieonderzoek en onderzoek naar andere leerstoornissen Advisering/begeleiding Bij wat lichtere problematiek kan soms volstaan worden met enkele gesprekken. Het  accent kan liggen op:  Het versterken van het vertrouwen in eigen kunnen  Het geven van ondersteuning, inzicht en informatie  Meedenken over handelen  Aanreiken van vaardigheden Behandeling Enkele gehanteerde behandelingsvormen zijn bijvoorbeeld:  Cognitieve gedragstherapie  Schematherapie Oplossingsgerichte therapie EMDR (traumabehandeling) Ook maken we gebruik van verschil lende E- health behandelingen in Telepsy.
SOCIALMEDIA
   
Wij zijn aangesloten bij